English

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=korytarova.j

PracovištěÚstav stavební ekonomiky a řízení
Zařazenídocent
Funkcevedoucí
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcečlen
 
KancelářR713 (Rybkova 1)
Tel. VUT541148555
Fax541148632
E-mailkorytarova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ekonomická komise Akademického senátu – předseda
 • Ekonomická komise – člen
 • Vědecká komise – člen
 • Stavební komise – člen (Zástupce budovy R)
 • Komora akademických pracovníků – člen (Komora akademických pracovníků)
 • Ústav stavební ekonomiky a řízení – vedoucí
 • AdMaS – člen
 • Oborová rada DSP – Management stavebnictví – předseda oborové rady (Management stavebnictví doktorského studijního programu Stavební inženýrství)
 • Rada SP, obor Management stavebnictví – člen
 • Rada SP, obor Městské inženýrství – člen
 • Investiční výstavba:
 • studie ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektů
 • analýza nákladů a užitků (CBA)
 • hodnocení veřejných zakázek
 • analýzy rizik a nejistot souvisejících s ekonomickou stránkou investičních projektů
 • Výuka v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském a doktorském studiu:
 • Ekonomie
 • Ekonomika investic
 • Veřejné stavební investice I
 • Veřejné stavební investice II
 • Investování
 • Management investičních projektů
 • Bakalářský seminář
 • Inženýrský seminář
 • Diplomový seminář
 • Doktorský seminář
 • Členka Vědecká rada Stavební fakulty VUT
 • Členka redakční rady časopisu Stavební obzor
 • Členka redakční rady časopisu Nehnuteľnosti a bývanie, Bratislava
 • Členka Editorial Board in International Journal Organization, Technology & Management in Construction (OTMC), University of Zagreb, Croatia
 • Členka Oborové pedagogické rady Fakulty stavební oboru Management stavebnictví
 • Předsedkyně Rady doktorského studijního programu Management stavebnictví
 • Členka Akademického senátu Fakulty stavební VUT
 • Předsedkyně Ekonomické komise AS FAST
 • Předsedkyně Komory akademických pracovníků AS VUT
 • Místopředsedkyně AS VUT
 • Členka Ekonomické komise
 • Členka Komise pro tvůrčí rozvoj AS VUT
 • Členka Ekonomické komise děkana FAST
 • Členka Vědecké komise děkana komise FAST
 • Členka Českého komitétu pro vědecké řízení