English

Ing. Pavel Zubík, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=zubik.p

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazenívědecký pracovník
Funkcečlen
 
KancelářB130 (Veveří 95)
Tel. VUT541147296
Fax54 114 7288
E-mailzubik (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
vvzub@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Pagehttp://www.fce.vutbr.cz/VST/zubik.p/

  • Ústav vodních staveb – člen
  • Laserova anemometrie - LDA a PIV.
  • Hydraulika, měření hydraulických charakteristik proudu, modelový výzkum hydrotechnických objektů.
  • Výuka v řádném studiu - hydraulika a hydrologie (II. a III. ročník), využívání ekologických energetických zdrojů (V. ročník).
  • Držitel Osvědčení o odborné způsobilosti č.119/97 v rámci autorizace Laboratoře vodohospodářského výzkum k výkonu měření průtoku tekutin (vydáno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Člen posuzovací komise pro certifikaci žadatelů pro metrologickou činnost v oboru měření průtoku.