English

doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=stara.v

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazenívědecký pracovník
Funkcečlen
 
KancelářZ420 (Žižkova 17)
Tel. VUT541147758
Tel. jiný723 689 563
Fax+420 54 114 7752
E-mailstara (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
staravlastimil43@gmail.com
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav vodních staveb – člen
 • Funkční objekty přehrad, objektová hydraulika, fyzikální modelování,vývoj metod modelování vodohospodářských a dopravních systémů
 • Výuka v předmětech Hydraulika, Hydraulika a hydrologie, Vodní stavitelství, Přehrady a využití vodní energie
 • proděkan pro studium Mgr., Ph.D., statutární zástupce s pracovní náplní:
 • akreditace studijních programů
 • koordinace vzdělávací činnosti fakulty
 • magisterské studium (včetně dobíhajících magisterských programů)
 • Ph.D. studium
 • magisterské distanční studium (kombinované studium)
 • přijímací řízení Mgr.
 • přijímací řízení Ph.D.
 • Mgr. státní zkoušky a obhajoby Ph.D.
 • koordinace činnosti vedoucích oborů v oblasti studijní a ve věcech záležitostí studentů, řízení Rad studijních programů
 • knihovnické a informační centrum KIC
 • komise pedagogická
 • disciplinární komise
 • příprava a prosazování projektů ve vzdělávací činnosti na úrovni FAST, jejich evidence v informačních systémech a sledování
 • záležitosti uchazečů, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem v bakalářských a magisterských studijních programech
 • koordinovaný rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání
 • uznávání studia absolvovaného na jiných vysokých školách a uznávání částí studia uskutečněných v rámci mobility studentů
 • rozvoj a naplňování databází, zejména studentů (matrika studentů), studijních programů
 • úroveň doktorských studijních programů, jejich předkládání k akreditaci a jejich uskutečňování,
 • studium v angličtině
 • zahraniční studenti
 • celoživotní vzdělávání akreditované SP - Mgr. a Bc.studium
 • člen redakční rady časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics
 • člen IAHR