English

Ing. Danuše Čuprová, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=cuprova.d

PracovištěÚstav pozemního stavitelství
Zařazeníodborný asistent
Funkcečlen
 
KancelářD308 (Veveří 95)
Tel. VUT541147429
Fax
E-mailcuprova (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav pozemního stavitelství – člen
 • energetické hodnocení budov, zateplování,
 • tepelná ochrana budov - posudky vad a poruch staveb(růst plísní, kondenzace vodní páry na konstrukcích atd.)
 • hodnocení denního osvětlení a oslunění budov
 • přednášky:
 • Stavební tepelná technika
 • Akustika a denní osvětlení budov
 • Počítačová aplikace stavební fyziky
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • doktorské studium- předměty:
 • Tepelná ochrana budov
 • Teorie prostředí
 • školitelka doktorandů
 • vedoucí kabinetu stavební fyziky a tvorby vniřního prostředí