English

doc. Ing. Jana Pařílková, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=parilkova.j

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazenídocent
Funkcečlen
 
KancelářB107 (Veveří 95)
Tel. VUT541147284
Tel. jiný54 114 7284
Fax54 114 7288
E-mailparilkova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
vspar@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Page

  • Ústav vodních staveb – člen
  • technická kybernetika - měřicí technika
  • postgraduální studium - jaderná fyzika a chemie
  • měřicí technika ve vodohospodářském výzkumu
  • fyzikální modelování
  • hydraulika - numerická a laboratorní cvičení
  • měřicí technika - laboratorní cvičení
  • diplomové semináře
  • metody monitorování ochranných hrází
  • měření na fyzikálních modelech (vývoj dna koryt toků, šíření znečištění v tocích a nádržích, boční odpor plavidel, rychlostní pole, moderní a netradiční měřicí metody atd.)