English

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů - OVV (12905)

Ing. Miloslav Zimmermann 54 114 7194 R509 zimmermann (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Mgr. Alice Šindelářová
Mgr. Alice Šindelářová 54 114 7107 R510 sindelarova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Adriena Kurucová
Adriena Kurucová 54 114 7106 R510 kurucova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Lukáš Holásek 54 114 7198 A336 holasek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Zdeňka Jandová 54 114 7703 R507 jandova (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
Adriena Kurucová 54 114 7106 R510 kurucova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Anna Motejzíková Pospíšilová 54 114 7133 A219 pospisilova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Alice Šindelářová 54 114 7107 R510 sindelarova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Ludmila Zelinková 54 114 7130 A219 zelinkova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miloslav Zimmermann 54 114 7194 R509 zimmermann (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec

Ing. Ing. Eva Šoulová 54 114 7184 D212 eva (t) soulova (z) vutbr (t) cz