English

Studijní oddělení - STO (12901)

Ing. Světlana Popelová 54 114 7120 A226 popelova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Jana Klímová
Jana Klímová 54 114 7127 A227 klimova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ilona Gottwaldová 54 114 7123 A224 gottwaldova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Jana Klímová 54 114 7127 A227 klimova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Ludmila Klusáková 54 114 7128 A228 klusakova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Dana Kohoutová 54 114 7122 A218 kohoutova (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Iva Pavelková 54 114 7161 A216 pavelkova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Světlana Popelová 54 114 7120 A226 popelova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Eva Schneiderová 54 114 7124 A218 schneiderova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Alena Studýnková 54 114 7129 A220 studynkova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Michaela Surá 54 114 7118 A220 sura (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Lenka Valihrachová 54 114 7121 A216 valihrachova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz