English

Zaměstnanecké oddělení - ZAO (12903)

Ing. Oldřich Šašinka, MBA 54 114 7103 A207 sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Anna Šmehlíková
Anna Šmehlíková 54 114 7265 A317 smehlikova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

JUDr. Marcela Janulíková 54 114 7152 A330 janulikova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Michaela Kmeťová 54 114 7264 A317 kmetova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Svatava Loucká 54 114 7150 A318 loucka (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Pavla Ouředníková 54 114 7270 A318 ourednikova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Oldřich Šašinka, MBA 54 114 7103 A207 sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Anna Šmehlíková 54 114 7265 A317 smehlikova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Hana Venhudová 54 114 7271 A318 venhudova (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz