English

Ekonomické oddělení - EKO (12902)

Ing. David Floryán 54 114 7180 A316 floryan (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Soňa Boučková
Ing. Soňa Boučková 54 114 7147 A316 bouckova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Eva Ambrožová 54 114 7145 A314 ambrozova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz
Veronika Baláčová 54 114 7146 A305 balacova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Marie Baláková 54 114 7143 A311 balakova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Soňa Boučková 54 114 7147 A316 bouckova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Darja Caletková 54 114 7144 A309 caletkova (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Petra Daňková 54 114 7112 A103 dankova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. David Floryán 54 114 7180 A316 floryan (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Jana Havlíková 54 114 7156 A314 hokszova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Klára Kinclová 54 114 7168 A313 kinclova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Dana Menšíková 54 114 7117 mensikova (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Božena Mikšíková 54 114 7141 A316 miksikova (t) b (z) fce (t) vutbr (t) cz
Naděžda Musilová 54 114 7149 musilova (t) n (z) fce (t) vutbr (t) cz
Eliška Norbertová 54 114 7113 A309 norbertova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz
Lenka Šauerová 54 114 7142 A305 sauerova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz