English

Oddělení podpory tvůrčí činnosti - OPT (12908)

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421, A221 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Mgr. Lenka Krajíčková 54 114 7126 A223 krajickova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Zuzana Kyjovská 54 114 7162 A215 Zuzana (t) Kyjovska (z) vut (t) cz
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421, A221 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz