English

Knihovnické informační centrum - KIC (12750)

PhDr. Marie Davidová 54 114 7170 A012 davidova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Mgr. Alina Vystavělová
Mgr. Alina Vystavělová 54 114 7155 A0014 vystavelova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Jitka Holčáková
Jitka Holčáková 54 114 7172 A013 holcakova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

-

Kateřina Kopecká kopecka (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Adam Budinský 54 114 7174 A007 budinsky (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Marie Čiháková 54 114 7173 A013 cihakova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
PhDr. Marie Davidová 54 114 7170 A012 davidova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Dalibor Hanžl 54 114 7174 A047 hanzl (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Jitka Holčáková 54 114 7172 A013 holcakova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Šárka Horníčková 54 114 7171 A003 hornickova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Jana Jenišová 54 114 7173 A013 jenisova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Michal Peloušek 54 114 7175 A003 pelousek (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Eva Škamradová 54 114 7175 A003 skamradova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Alina Vystavělová 54 114 7155 A0014 vystavelova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz