English

Ústav stavebního zkušebnictví - SZK (12620)

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 54 114 7491 D192, E218 schmid (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
vedoucí zkušebny Ing. Petr Daněk, Ph.D.
Ing. Petr Daněk, Ph.D. 54 114 7492 D192 danek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. 54 114 7527 D264 kucharczykova (t) b (z) fce (t) vutbr (t) cz
pedagogický tajemník Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
Ing. Ondřej Anton, Ph.D. 54 114 7823 E217 anton (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Ivona Měntielová
Ivona Měntielová 54 114 7801 E224 ivona (t) mentielova (z) vutbr (t) cz

profesor

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 54 114 7836 E225 hobst (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 54 114 7491 D192, E218 schmid (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D. 54 114 7820 E112 stehlik (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. 54 114 7818 E221 tomas (t) vymazal (z) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Ondřej Anton, Ph.D. 54 114 7823 E217 anton (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Daněk, Ph.D. 54 114 7492 D192 danek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. 54 114 7817 E111 vera (t) hermankova (z) vutbr (t) cz
Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. 54 114 7811 E106 dalibor (t) kocab (z) vutbr (t) cz
Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. 54 114 7527 D264 kucharczykova (t) b (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jaromír Láník, Ph.D. 54 114 7494 D192 lanik (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Misák, Ph.D. 54 114 7831 E221 petr (t) misak (z) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Tereza Komárková 54 114 7830 E111 tereza (t) komarkova (z) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Lenka Hudečková 54 114 7800 E226 hudeckova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ivona Měntielová 54 114 7801 E224 ivona (t) mentielova (z) vutbr (t) cz
Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. 54 114 7825 E217 vitek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Žítt 54 114 7528 D192 zitt (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec

prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. 54 114 7800 E225 adamek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc. 54 114 7819 hoffmann (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz