English

AdMaS - ADM (12500)

výkonný manažer Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421, A221 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. 54 114 8018 kudrna (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 54 114 7491 D192, E218 schmid (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. 54 114 7516 D231b zach (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 54 114 8636 R711, E411 krejza (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michaela Ulbrychová 54 114 8016 P1-3.12 ulbrychova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
asistent(ka) JUDr. Sylva Pochopová
JUDr. Sylva Pochopová 54 114 8019 P1-4.10, R302 pochopova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Zlatuše Dokoupilová
Zlatuše Dokoupilová 54 114 8011 P1-3.10 zlatuse (t) dokoupilova (z) vut (t) cz
technik - správa areálu Milan Šperka
Milan Šperka 54 114 8031 sperka (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

-

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 54 114 7252 B403 tomas (t) apeltauer (z) vut (t) cz
Ing. Jan Barnat, Ph.D. 54 114 7305 C206 barnat (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Beneš, CSc. 54 114 7405 D319 benes (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Čekon, Ph.D. 54 114 8078 P4-2.15 cekon.m [alt + 64] fce.vutbr.cz
Ing. Jakub Čurpek curpek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 54 114 7431 D426 danek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. 54 114 7343 C322 dasek (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D. 54 114 7343 C322 daskova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Zlatuše Dokoupilová 54 114 8011 P1-3.10 zlatuse (t) dokoupilova (z) vut (t) cz
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 54 114 7500 D243 drochytka (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. 54 114 8012 P1-3.09 dufek (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ámos Dufka, Ph.D. 54 114 7514 D231a dufka (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. 54 114 7511 D231d dvorak (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Fečer B424 135414 (z) vutbr (t) cz
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 54 114 7508 D237 hela (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 54 114 7920 E514, P4-2.14 hirs (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA 54 114 7733 Z320 hlavinek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Holomek, Ph.D. 54 114 8024 P1-2.08 holomek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D. 54 114 8089 P4-3.07 chorazy (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. 54 114 8059 P2-2.07 keprdova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. 54 114 7362 C407 kersner (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 54 114 7854 E407 klusacek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 54 114 8555 R713 korytarova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Koudelka 54 114 7350 C336 koudelka (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 54 114 8636 R711, E411 krejza (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. 54 114 8018 kudrna (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Kateřina Kuchařová 54 114 8022 P1-2.10 kucharova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. David Lehký, Ph.D. 54 114 7363 C417 lehky (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. 54 114 7234 B321 mica (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. 54 114 7993 E606 mohapl (z) centrum (t) cz
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 54 114 7422 D416 mohelnikova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. 54 114 7360 C411 novak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vítězslav Novák 54 114 7525 D301d novak (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421, A221 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 54 114 7320 C244 plasek (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
JUDr. Sylva Pochopová 54 114 8019 P1-4.10, R302 pochopova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. 54 114 7726 Z316 raclavsky (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 54 114 7491 D192, E218 schmid (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Richard Slávik 54 114 8078 P4-2.15 slavik.r [alt + 64] fce.vutbr.cz
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. 54 114 7325 Z253, C242, C161 smutny.j(zavináč)fce.vutbr.cz
Mgr. Irena Šifaldová 54 114 8017 P1-4.08 sifaldova (t) i (z) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. 54 114 7923 E508 sikula (t) o (z) vutbr (t) cz
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. 54 114 7859 E306 simunek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 54 114 7848 E313 stepanek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Tereza Švestková svestkova (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. 54 114 7850 E209 terzijski (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michaela Ulbrychová 54 114 8016 P1-3.12 ulbrychova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Dr. Ing. Michal Varaus 54 114 7357 C333 varaus (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. 54 114 7926 E509 vendlova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. 54 114 8088 R402, P4-2.12 volarik (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ivan Vukušič 54 114 7324 C238 vukusic (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. 54 114 7926 E509 wierzbicka (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. 54 114 7516 D231b zach (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Žlebek 54 114 7530 zlebek (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Pavlína Burdová burdova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

prac. děln. povolání

Milan Šperka 54 114 8031 sperka (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz