English

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky - AIU (12470)

doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc. 54 114 7253 B412 krejci (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. 54 114 7249 B413 macur (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. 54 114 7256 B422, A336 mensik (t) m (z) vut (t) cz
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 54 114 7252 B403 tomas (t) apeltauer (z) vut (t) cz
pedagogický tajemník RNDr. Helena Novotná
RNDr. Helena Novotná 54 114 7260 B420 novotna (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Kateřina Gryndlerová 54 114 7251 B411 gryndlerova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 54 114 7252 B403 tomas (t) apeltauer (z) vut (t) cz
doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc. 54 114 7253 B412 krejci (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. 54 114 7249 B413 macur (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. 54 114 7278 B406 rybicka (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. 54 114 7254 B421 gottvaldova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lenka Krejčová 54 114 7250 B405 krejcova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. 54 114 7256 B422, A336 mensik (t) m (z) vut (t) cz
RNDr. Helena Novotná 54 114 7260 B420 novotna (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Plášek, Ph.D. 54 114 7193 B417b plasek (t) j (z) vut (t) cz
Dr. Ing. Jan Podroužek 54 114 7258 podrouzek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
RNDr. Hana Trnková 54 114 7260 B420 trnkova (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D. 54 114 7257 B415 vojkuvka (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Josef Remeš 54 114 7274 B421 josef (t) remes (z) vut (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ing. Kateřina Gryndlerová 54 114 7251 B411 gryndlerova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Martin Pařil 54 114 7276 B416 paril (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421, A221 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Marek Ščerba 54 114 7252 B403 scerba (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

doktorand

Ing. Tomáš Fečer B424 fecer (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jiří Horák B421 horak (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Rostislav Krč B424 Rostislav (t) Krc (z) vutbr (t) cz
Ing. Petra Okřinová 54 114 7254 B421 okrinova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Adam Stančík 54 114 7254 B421 stancik (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz