English

Ústav geodézie - GED (12310)

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 54 114 7215 B215 machotka (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.
Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. 54 114 7225 B227 kalvoda (t) p (z) vutbr (t) cz
předseda oborové rady prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. 54 114 7211 B507 svabensky (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
vědecký tajemník Ing. Michal Kuruc, Ph.D.
Ing. Michal Kuruc, Ph.D. 54 114 7200 B221 kuruc (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
pedagogický tajemník Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.
Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. 54 114 7206 B219 vondrak (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Věra Žmolová
Věra Žmolová 54 114 7201 B214 zmolova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz

profesor

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. 54 114 7211 B507 svabensky (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. 54 114 7203 B220 vatrt (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. 54 114 7204 B217 bartonek (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. 54 114 7222 B209 hanzl (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 54 114 7215 B215 machotka (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. 54 114 7203 B220 pospisil (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. 54 114 7209 B216 ruda (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Josef Weigel, CSc. 54 114 7213 B509 weigel (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Pavla Andělová B211 andelova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. 54 114 7223 B232 barta (t) l1 (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Alena Berková 54 114 7209 B216 berkova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 54 114 7136 B510 bures (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jakub Foral 54 114 7205 B218 foral (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. 54 114 7225 B227 kalvoda (t) p (z) vutbr (t) cz
Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. 54 114 7206 B219 kratochvil (t) r1 (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Richard Kratochvíl 54 114 7216 B211 kratochvil (t) r2 (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Kuruc, Ph.D. 54 114 7200 B221 kuruc (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Stanislav Kutálek, CSc. 54 114 7223 B232 kutalek (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. 54 114 7203 B220 matejik (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Vítek, Ph.D. B218 vitek (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. 54 114 8088 R402, P4-2.12 volarik (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. 54 114 7206 B219 vondrak (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Michal Buday 54 114 7216 B211 buday.m(at-sign)fce.vutbr.cz
Ing. Jiří Ježek 54 114 7204 B217 jezek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. František Soukup 54 114 7210 B141 soukup (t) f (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Radomír Čupera 54 114 7208 B205 cupera (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ivo Grebík 54 114 7202 B153 grebik (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Věra Žmolová 54 114 7201 B214 zmolova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz

prac. děln. povolání

Antonín Šiška 54 114 7217 siska (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz

doktorand

Ing. Stanislava Dermeková dermekova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Jurčík jurcik (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Marek Kalina B140 kalina (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Irena Opatřilová 54 114 7216 B211 opatrilova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lenka Rýznarová 54 114 7216 B211 ryznarova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslava Suchá 54 114 7221 sucha (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Nataliya Tyagur tyagur.n (at) fce.vutbr.cz
Ing. Eva Vacková vackova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Eva Vávrová vavrova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec

Ing. František Nádeníček 54 114 7212 B510 nadenicek (t) f (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Karel Sukup, CSc. sukup (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. 54 114 7206 B219 svec (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. 54 114 7200 B509 vitasek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz