English

Ústav fyziky - FYZ (12220)

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. 54 114 7650 Z111 chobola (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Vlasta Juránková, CSc.
Ing. Vlasta Juránková, CSc. 54 114 7652 Z114 jurankova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. 54 114 7657 Z120 pazdera (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Lenka Kalová
Lenka Kalová 54 114 7651 Z111 kalova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

profesor

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc. 54 114 7661 Z137 ficker (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. 54 114 7650 Z111 chobola (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc. 54 114 7656 Z119 koktavy (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. 54 114 7657 Z120 pazdera (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Vlasta Juránková, CSc. 54 114 7652 Z114 jurankova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. 54 114 7663 Z125 kusak (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D. 54 114 7659 Z126 lunak (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Jan Martinek, Ph.D. 54 114 7653 Z115 honza (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Matysík, Ph.D. 54 114 7664 Z133 matysik (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Iveta Plšková, Ph.D. 54 114 7655 Z117 plskova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Mgr. Libor Topolář, Ph.D. 54 114 7664 Z133 Libor (t) Topolar (z) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ondřej Audy audy (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Lenka Kalová 54 114 7651 Z111 kalova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

prac. děln. povolání

Pavel Kropáček 54 114 7658 Z123 kropacek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

doktorand

Ing. Richard Dvořák 54 114 7665 Z106 dvorak (t) r1 (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michaela Hoduláková 54 114 7665 Z106 hodulakova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec