English

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=vymazal.t

PracovištěÚstav stavebního zkušebnictví
Zařazenídocent
Funkcečlen
 
KancelářE221 (Veveří 95)
Tel. VUT541147818
Fax543215642
E-mailtomas (t) vymazal (z) vutbr (t) cz
Úřední hod.Konzultační hodiny každé v pondělí 8:00 - 9:30
Home Page

 • Ústav stavebního zkušebnictví – člen
 • Rada SP, obor Městské inženýrství – vedoucí oboru
 • Pedagogická komise – člen (vedoucí oboru Městské inženýrství)
 • Rada SP, Všeobecný teoreticko-technický obor – člen
 • Městské inženýrství
 • Návrh a vývoj zkušebních metod a jejich validace.
 • Management rizik ve stavebnictví.
 • Řízení kvality v stavebnictví.
 • Enviromentální management ve stavebnictví
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví
 • Management zkušebních a kalibračních laboratořích.
 • BI053 Zkušebnictví a řízení jakosti
 • CI059 Základy managementu a metrologie ve stavebnictví
 • 2SBS Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů
 • BI002 Zkušebnictví a technologie (2. ročník VS)
 • BI001 Stavební látky (1. ročník VS)
 • Vyzvané přednášky na Mendelu Brno, TU Ostrava a TU Košice.
 • Držitel certifkátu QM (Manažer jakosti) č. 688 vydaný CO ACM DTO Ostrava.
 • Držitel certifikátu CLM (Manažer jakosti laboratoře) č. 00005/02 vydaný CO ČSJ Praha.
 • Technický expert ČIA pro oblast zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Technický expert ČIA pro oblast certifikačních orgánů certifikujících systémy jakosti
 • Technický expert ČIA pro oblast certifikačních orgánů certifikujících výrobky
 • Osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia č. DPSI 16/2005 vydaný CVP VUT v Brně.