English

doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=ostry.m

PracovištěÚstav pozemního stavitelství
Zařazenídocent
Funkcevědecký tajemník
 
KancelářD406 (Veveří 95), P4-2.08 (AdMaS)
Tel. VUT54114
Tel. jiný541 14 74 99
Fax
E-mailostry.m()fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav pozemního stavitelství – vědecký tajemník
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – místopředseda oborové rady (Pozemní stavby doktorského studijního programu Stavební inženýrství)
 • AdMaS VP2/VS2 - Egar – člen
 • stavební tepelná technika;
 • akumulace tepla při změnách skupenství;
 • multikriteriální hodnocení budov;
 • energetické hodnocení budov
 • tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí
 • DH - Doktorský seminář
 • AH53 - Počítačová aplikace stavební fyziky
 • BH09 - Projekt
 • CH06 - Specializovaný projekt
 • CH07 - Stavby s nízkou energetickou náročností
 • CH08 - Diplomový seminář
 • CH09 - Trvale udržitelná výstavba
 • TH51 - Trvale udržitelná výstavba
 • autorizovaný inženýr ČKAIT;
 • provádění tepelně technických měření;
 • provádění snímkování obvodových pláštů budov metodou infračervené termografie
 • řešitel projektu GAČR