English

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=chobola.z

PracovištěÚstav fyziky
Zařazeníprofesor
Funkcevedoucí
 
KancelářZ111 (Žižkova 17)
Tel. VUT541147650
Tel. jiný541147651
Fax54114 7666
E-mailchobola (z) dp (t) fce (t) vutbr (t) cz
chobola.z@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Pagehttp://fyzika.fce.vutbr.cz/index.php?pracovnik=3

 • Ekonomická komise – člen
 • Vědecká komise – člen
 • Ústav fyziky – vedoucí
 • Oborová rada DSP – Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství – člen
 • aplikovaná fyzika
 • šum ve fotodiodách a fototranzistorech
 • šumová spektroskopie
 • šumová diagnostika
 • testování, degradace a spolehlivost
 • elektronických materiálů a součástek
 • nedestruktuvní testování a diagnostika stavebních materiálů a konstrukcí akustickými metodami
 • Přehled publikací: publikace
 • Výzkumné aktivity:přehled
 • Proděkan pro vědu a výzkum
 • tajemník vědecké rady fakulty
 • příprava podkladů a programů zasedání Vědecké rady VUT a zpracování závěrů z jednání a sledování jejich plnění
 • jmenovací a habilitační řízení
 • vědeckovýzkumná činnost fakulty
 • komise vědecká
 • zabezpečování všech aktivit, které souvisejí s tvůrčím rozvoji na FAST, jejich koordinací a hodnocením
 • koordinaci přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů FAST VUT v rámci programů podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu a programů EU,
 • rozvoj a naplňování databází zejména národních a mezinárodních projektů vědy a výzkumu, transferu technologií a smluvních vztahů
 • studentská tvůrčí činnost
 • doktorandské konference