English

doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=bodnarova.l

PracovištěÚstav technologie stavebních hmot a dílců
Zařazenídocent
Funkcečlen
 
KancelářD236 (Veveří 95)
Tel. VUT541147509
Tel. jiný541147509
Fax
E-mailbodnarova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
shbod@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav technologie stavebních hmot a dílců – člen
 • Rada SP, obor Stavební materiály a technologie – člen
 • AdMaS VP1/VS1 - Vývoj pokročilých stavebních materiálů – člen
 • Kompozitní materiály ve stavebnictví. Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví, zejména v etapě přípravy povrchu při sanacích betonových konstrukcí. Chování materiálů při působení vysokých teplot. Výzkum a vývoj materiálů z odpadních surovin.
 • Garantované předměty:
 • BJ005 Základy technologických procesů - Bakalářský studijní program
 • CJ002 Kompozitní materiály – Magisterský studijní program
 • DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů – Doktorský studijní program
 • Vyučované předměty
 • BJ005 Základy technologických procesů - Bakalářský studijní program, přednášky, cvičení
 • CJ002 Kompozitní materiály – Navazující magisterský studijní program, přednášky
 • DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů – Doktorský studijní program
 • DJ05 – Doktorský seminář
 • BI002 Zkušebnictví a technologie – Bakalářský studijní program – podíl na přednáškách v anglickém jazyce
 • BJ055 Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích - Bakalářský studijní program, podíl na cvičeních
 • BJ056 Vybrané statě z technologie stavebních hmot - Bakalářský studijní program, podíl na cvičeních
 • GA P104/12/1988 Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot, řešitel, 2012-2015
 • GA P104/15-23219S Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech, spoluřešitel, 2015-2017
 • TA01010948 Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu, řešitel, 2011-2013
 • Členka výzkumných týmů:
 • Výzkumný záměr CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, 1999–2004.
 • Projekt MŠMT ČR 1M6840770001, CIDEAS–Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2005–2011.
 • GA103/07/1662 Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem, 2007-2009.
 • Mezinár.projekt Lifelong Learning Programme LLP-Erasmus: 8203-0519/IP, 2008-2010
 • MPO FR-TI1/387 Vývoj vysokopevnostních nosných kompozitních konstrukcí pro stavby na bázi epoxidových kompozitních profilů spřažených vysokopevnostních betonů, 2009-2012.
 • MPO FR-TI2/350 Green cement and environmental friendly concrete product: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných betonů v ČR, 2010-2013.
 • TA04010881 Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností, 2014-2017.