English

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=ticha.a

PracovištěÚstav stavební ekonomiky a řízení
Zařazenídocent
Funkcečlen
 
KancelářR710 (Rybkova 1)
Tel. VUT541148642
Fax541148632
E-mailticha (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Úřední hod.
Home Page

 • Pedagogická komise – člen (vedoucí oboru Management stavebnictví)
 • Ústav stavební ekonomiky a řízení – člen
 • Rada SP, obor Management stavebnictví – vedoucí oboru (vedoucí oboru Management stavebnictví)
 • Oborová rada DSP – Management stavebnictví – člen
 • Rada SP, obor Realizace staveb – člen
 • Studijní a vědní disciplíny především oboru Management stavebnictví:
 • Ceny a náklady ve stavebnictví
 • Ekonomika práce ve stavebnictví
 • Pracovní inženýrství
 • Systémy řízení ve stavebnictví
 • Ekonomika a řízení ve stavebnictví
 • Inovační management
 • Profil:
 • Inženýr v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Doktor v oboru Soudní inženýrství
 • Docent v oboru Management stavebnictví
 • Projekty:
 • - soudně znalecké a expertní posudky
 • - tvorba metodiky a aplikace postupů oceňování škod majetku v území při povodních
 • - optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla
 • - modernizace předmětů na FAST v rámci ESF
 • - modelování ceny stavebního díla při použití stavebních materiálů z odpadních hmot
 • - projekt výuky na zakázku pro nadnárodní stavební společnosti v rámci FAST, realizace, odborný garant, organizační zajištění, kooperace s podniky
 • - projekt a realizace kurzů pro úředníky veřejné a státní správy v oblasti Ekonomika a řízení stavebnictví ve veřejné správě
 • Výuka v bakalářském, magisterském a doktorském studiu prezenčním a kombinovaném a v anglickém studiu:
 • Ceny ve stavebnictví
 • Kalkulace nákladů a tvorba cen ve stavební výrobě
 • Ekonomika práce ve stavebnictví
 • Pracovní inženýrství
 • Ekonomika a řízení staveb
 • Projekt - Stavební podnik I, II
 • Inovační management
 • Bakalářský seminář
 • Inženýrský seminář
 • Diplomový seminář
 • Doktorský seminář
 • Vedoucí studijního oboru Management stavebnictví na FAST (od r. 2003)
 • Člen Rady studijních programů FAST VUT
 • Předseda Oborové pedagogické rady oboru Management stavebnictví
 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu Management stavebnictví
 • Člen komisí pro obhajoby bakalářských, magisterských a disertačních doktorských prací na českých univerzitách FAST VUT a FSv ČVUT, LDF MENDELU
 • Člen habilitačních komisí na českých univerzitách a zahraniční univerzitě STU Bratislava, Slovensko
 • Člen komisí pro přijímací zkoušky do bakalářských, magisterských a doktorských studijníc programů na FAST VUT
 • Člen oborové rady Fondu rozvoje vysokých škol ČR (od r. 2005)
 • Soudní znalec v oboru stavebnictví, tvorba cen (od r.1993)
 • Průkaz zvláštní způsobilosti v investiční výstavbě(1990)
 • Člen Českého svazu stavebních inženýrů
 • Člen Českého komitétu pro vědecké řízení
 • Člen Společnosti pro jakost
 • Člen Českého svazu stavebních ekonomů (dříve Asociace rozpočtářů staveb)