English

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=motycka.v

PracovištěÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
Zařazenídocent
Funkcevedoucí
 
KancelářE613 (Veveří 95)
Tel. VUT541147978
Tel. jiný54114 7978
Fax54114 7967
E-mailmotycka (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Pedagogická komise – člen (vedoucí oboru Realizace staveb)
 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb – vedoucí
 • Rada SP, obor Realizace staveb – vedoucí oboru (vedoucí oboru Realizace staveb)
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – člen
 • Rada SP, obor Management stavebnictví – člen
 • Stavební komise – člen (Zástupce budovy E1)
 • Technologie a řízení staveb
 • Stavebně technologické projektování, modelování výrobního prostoru staveb
 • Příprava a realizace staveb, technologické postupy pro stavební systémy
 • BW01 - Technologie staveb I
 • BW04 - Technologie staveb II
 • BW51 - Technologie stavebních prací I
 • BW02 - Technologie stavebních prací II
 • BW55 - Specializovaný projekt I
 • CW06 - Diplomový seminář
 • CW08 - Specializovaný projekt II
 • CW09 - Stavebně technologické projektování
 • CW17 - Diplomový seminář I
 • CW21 - Diplomový seminář II
 • CW22 - Stavebně technologické projektování(R)
 • CW54 - Vybrané stati z technologie stavebních procesů GP
 • CW55 - Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI
 • Autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby
 • Zkušební komisař ČKAIT v oboru pozemní stavby při autorizačních zkouškách - pro oblast Moravy
 • Člen oborové rady DSP pro obor Pozemní stavitelství
 • Člen oborové pedagogické rady studijního oboru Management stavebnictví
 • Člen komise pro státní doktorské zkoušky pro obor Pozemní stavitelství
 • Aktion Česká republika – Rakousko: program spolupráce ve vědě a vzdělávání. Odborné přednášky pro studenty magisterského a doktorského studia se zaměřením na Technologii a řízení staveb
 • Posudková činnost