English

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Kód12490
ZkratkaTST
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147966
Fax+420 541147967
E-mail2490@fce.vutbr.cz; tst@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://tst.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

 • Technologické postupy stavební výroby
 • Technologické postupy rekonstrukcí staveb
 • Záchovná péče a údržba staveb
 • Mechanizace stavebních procesů
 • Příprava a realizace staveb
 • Automatizace přípravy řízení STP

 • Technologie stavebních procesů I a II (obory RS, S a E)
 • Realizace staveb (obor RS a S)
 • Automatizace stavebně-technologických procesů (obor RS a S)
 • Jakost, environmetalistika a bezpečnost práce (obor RS a S)
 • Strojnictví a strojní zařízení (obor M)
 • Teorie měření a regulace (obor M)
 • Automatizace systémů řízení technologických procesů (obor M)

 • Kurzy výpočetní techniky CONTEC,RTS-BuildPower
 • Kurzy pro investiční a stavební techniky,
 • Odborné posuzování vad a poruch stavebních konstrukcí
 • Technické průzkumy objektů pozemního stavitelství
 • Poradenská a konzultační činnost