English

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Kód12470
ZkratkaAIU
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147251
Fax+420 549248079
E-mail2470@fce.vutbr.cz; aiu@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/aiu/
Zaměstnanciseznam

 • Informační systémy
 • Technologie Internetu a intranet
 • Počítačové sítě
 • Automatizace měření
 • Nelineární dynamické systémy, teorie bifurkací
 • Metody matematické a počítačové optimalizace
 • CAD a počítačová grafika

 • Informatika na všech bakalářských studijních programech
 • Základy informatiky a výpočetní techniky I, II na všech magisterských programech FAST
 • Informatika na oboru E
 • Computing and Information Technology I a II
 • Operační výzkum, Informační systémy v doktorském studiu
 • CAD systémy v bakalářském i magisterském studijním programu

 • Ústav zajišťuje správu fakultní počítačové sítě
 • tvorbu fakultního informačního systému
 • provoz 5 počítačových učeben o celkovém počtu 76 pracovišť
 • konzultace pro správu lokálních sítí ostatních ústavů