English

Ústav vodního hospodářství krajiny

Kód12440
ZkratkaVHK
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17
Telefon+420 541147771
Fax+420 541147771
E-mail2440@fce.vutbr.cz; vhk@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://uvhk.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

 • oběh vody v přírodě
 • vodní systémy krajiny
 • vodní hospodářství krajiny
 • hydromeliorace
 • ochrana jakosti povrchových a podzemních vod
 • ochrana a tvorba krajiny a životního prostředí, ekologické inženýrství

 • výuka povinných předmětů na oboru "V"
 • výuka volitelných předmětů na oborech "V" a "G"
 • výuka v doktorském studiu
 • vedení studentských a diplomových prací
 • vedení doktorských prací

 • vědeckovýzkumná činnost, řešení grantových projektů
 • konzultační a poradenská činnost
 • hospodářská činnost
 • meteorologická stanice (měření a poskytování meteorologických dat - bližší informace na internetové stránce http://meteo.fce.vutbr.cz)