English

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Kód12410
ZkratkaKDK
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 549245212
Fax+420 549245212
E-mail2410@fce.vutbr.cz; kdk@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.kdk.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

  • Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí, nicméně pedagogická práce i zapojení v rámci projektové a expertizní činnosti je v jisté míře u jednotlivých pracovníků ústavu více orientováno do určitých tématických oblastí, k nimž patří např. problematika kovových konstrukcí (prof. J. Melcher, prof. M. Karmazínová, doc. M. Bajer, asistenti M. Šmak, M. Pilgr, J. Barnat, M. Štrba, S. Buchta, K. Sýkora), kovových mostů (prof. M. Karmazínová, asistenti M. Štrba, J. Barnat), dřevěných konstrukcí (prof. J. Melcher, asistenti M. Šmak, J. Barnat, M. Pilgr, S. Buchta), spřažených ocelobetonových konstrukcí (prof. M. Karmazínová, asistenti M. Štrba, M. Pilgr), tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí (prof. J. Melcher), výpočetní techniky a automatizace projektování (doc. M. Bajer, asistenti M. Šmak, M. Pilgr), experimentálního ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí (prof. J. Melcher, prof. M. Karmazínová), pravděpodobnostních přístupů v oblasti navrhování nosných konstrukcí (prof. M. Karmazínová, prof. J. Melcher) apod.

  • Pracovníci ústavu zabezpečují výuku na všech studijních oborech Fakulty stavební VUT v Brně kromě oboru geodézie, a to v předmětech Prvky kovových konstrukcí, Kovové konstrukce, Navrhování tenkostěnných ocelových konstrukcí, Kovové mosty, Dřevěné konstrukce, jakož i v příslušných seminářích, ateliérech a volitelných kursech specializovaných zaměření (např. Ocelové konstrukce vícepodlažních budov, Automatizace výpočtů kovových konstrukcí, Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí, Speciální kovové konstrukce, Vybrané statě z ocelových konstrukcí a mostů, Vybrané statě z dřevěných konstrukcí, Automatizace projektování ocelových konstrukcí aj.).