English

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Kód12380
ZkratkaBZK
Adresa602 00 Brno, Veveří 95, budova E1, 3.NP
Telefon+420541147846
Fax
E-mail2380@fce.vutbr.cz; bzk@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/BZK
Zaměstnanciseznam

 • Navrhování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
 • Vývoj nových konstrukčních systémů
 • Analýza vlivu reologických jevů
 • Nelineární analýza betonových konstrukcí
 • Rekonstrukce betonových a zděných konstrukcí
 • Revitalizace panelových objektů
 • Vliv poruch a závad na konstrukce
 • Silikátové kompozitní materiály
 • Uplatnění vysokopevnostních betonů v konstrukcích
 • Uplatnění nekovových výztuží v konstrukcích
 • Betonové konstrukce při zvýšených teplotách, požáru a v jiných speciálních podmínkách

 • Výuka povinných předmětů bakalářského a magisterského studia s prezenční formou výuky na oborech S, K, V, M, N, R, A a W
 • Výuka povinně volitelných a volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia s prezenční formou výuky na oborech S, K a N
 • Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce
 • Výuka v rámci bakalářského a magisterskémo studia s kombinovanou formou výuky
 • Výuka v doktorském studiu
 • Vedení studentských, bakalářských, diplomových a doktorských prací

 • Doplňková činnost - statické výpočty, expertní posudky a návrhy
 • Konzultační a poradenská činnost