English

Ústav fyziky

Kód12220
ZkratkaFYZ
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17
Telefon+420 541147651
Fax+420 541147666
E-mail2220@fce.vutbr.cz; fyz@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://fyzika.fce.vutbr.cz/
Zaměstnanciseznam

  • Měřící metody ve stavebnictví.
  • Automatizace měření a řízení experimentu počítačem.
  • Speciální vibro-akustická měření.
  • Nedestruktivní zkušebnictví metodou akustické emise (AE) a impedanční spektroskopie.
  • Studium stochastických jevů v materiálech.

  • Ústav fyziky zajišťuje výuku v předmětech: Aplikovaná fyzika, Aplikovaná termomechanika, Automatizace měření fyzikálních veličin, Automatizované měřicí systémy, Fyzika, Fyzika látek, Fyzikální základy měřicích metod, Modelování fyzikálních aplikací pro stavební inženýry, Modelování fyzikálních procesů, Physics, Speciální fyzika, Stavební fyzika, Synergie stavebních materiálů, Vybrané stati ze stavební fyziky, Využití akustických metod pro NDT, Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí.
  • Ústav fyziky organizuje a vyučuje kurzy z fyziky k přijímacím zkouškám. Více server Ústavu fyziky, sekce Studium » Kurzy k přijímacím zkouškám.
  • Ústav fyziky organizuje a vyučuje zdokonalující kurzy z fyziky.