English

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Kód12210
ZkratkaMAT
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17
Telefon+420 541147601
Fax
E-mail2210@fce.vutbr.cz; mat@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://math.fce.vutbr.cz/
Zaměstnanciseznam

 • Obyčejné diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Funkcionální diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Funkcionální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Diskrétní rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Parciální diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Variační počet (netradiční problémy)
 • Diferenciální formy, jejich aplikace ve variačním počtu a obecných systémech parciálních diferenciálních rovnic
 • Numerické metody (přibližné řešení okrajových úloh pro obyčejné i parciální diferenciální rovnice, teorie aproximace, metoda Taylorovy řady)
 • Matematická statistika, pravděpodobnost, analýza časových řad, regresní analýza, aplikace matematické statistiky
 • Systémy počítačové algebry, počítačové grafické systémy
 • Využití software (Unistat, Statgraphic, Statistica, Maple)
 • Pravděpodobnost a statistika v soudním inženýrství
 • Teorie grafů, optimalizační algoritmy, formální jazyky
 • Algebraické struktury a jejich aplikace (monounární algebry, hrubé množiny)
 • Modelování, analýza a řízení diskrétních systémů v algebrách diodů (max algebra, min algebra)
 • Deskriptivní geometrie
 • Historie deskriptivní geometrie

 • Matematika a deskriptivní geometrie (základní kurzy, v češtině, v angličtině) - fakulta stavební
 • Matematika a deskriptivní geometrie - fakulta architektury
 • Operační výzkum
 • Matematické metody v ekonomii
 • Regresní a korelační analýza
 • Numerické metody
 • Aplikovaná matematika
 • Časové řady
 • Realizace distančního vzdělávání, E-learning