English

Studijní oddělení

Kód12901
ZkratkaSTO
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541149912
Fax
E-mail2981@fce.vutbr.cz; sto@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/studium/sto/default.asp
Zaměstnanciseznam

 • přijímací řízení
 • imatrikulace
 • studijní agenda bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů
 • prezenční a kombinovaná forma studia
 • studium v angličtině
 • stipendia
 • průkazy studentů
 • odvolání vůči vyměřeným poplatkům za studium
 • státní závěrečné zkoušky
 • promoce
 • celoživotní vzdělávání
 • studijní poradenství