English

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Kód12905
ZkratkaOVV
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147194
Fax
E-mail2983@fce.vutbr.cz; ovv@fce.vutbr.cz
Stránka pracoviště-
Zaměstnanciseznam

 • Pronájem poslucháren.
 • Zahraniční výjezdy.
 • Habilitační řízení.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Technická podpora a zastřešení fakultních akcí.
 • Správa fakultních služebních mobilních telefonů.
 • Nábor uchazečů o studium.
 • Marketingové aktivity Fakulty stavební.
 • Studentský podpůrný tým FASTteam.
 • Reklamní a propagační předměty.
 • Doprava osob.