English

Ústav společenských věd

Kód12700
ZkratkaSPV
Adresa602 00 Brno, Žižkova 17 (poštovní adresa: Veveří 95, 602 00 Brno)
Telefon+420 541147691
Fax
E-mail2700@fce.vutbr.cz; spv@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://spv.webnode.cz
Zaměstnanciseznam

 • Ústav společenských věd sestává z kabinetu humanitních věd a kabinetu jazyků, jejichž odborným zaměřením je:
 • Humanizace staveb a pracovního prostředí.
 • Kreativita v průmyslu.
 • Osobnost posluchačů a učitelů vysokých škol.
 • Výzkum postojů studentů k výuce.
 • Učební plány (curricula a studijní programy).
 • Tvorba výukových materiálů.
 • Výuka odborného cizího jazyka v pregraduálním a postgraduálním studiu.
 • Rozvíjení komunikativních dovedností v odborném cizím jazyce.
 • Metody testování a hodnocení.
 • Využití nových technologií při výuce.
 • Jazykové portfolio.
 • Evropský referenční rámec.

 • Kabinet humanitních věd - výuka společenských věd (sociologie, psychologie, prezentační dovednosti, stavební právo).
 • Kabinet jazyků - výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, čínština, čeština pro cizince).
 • Aplikace společenských věd na technické obory.
 • Doplňující pedagogické studium pro odborné pedagogické pracovníky a začínající akademické pracovníky (pedagogika, didaktika, filozofie, základy práva a managementu ve vzdělávání).

 • Odborné překlady, zejména pro techniky.
 • Publikační činnost v oblasti společenských věd.
 • Psychologické poradenství při potížích ve studiu i v osobním životě pro posluchače a zaměstnance fakulty.
 • Člen České a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách (CercleS - CASAJC).
 • Spolupráce se zahraničními institucemi:
 • British Council Czech Republic,
 • United States Information Service,
 • Goethe Institut,
 • Östereichisches Kulturinstitut Prag,
 • Institut Francais de Prague,
 • Europa Büro des Stadtschulrates für Wien,
 • Alliance Française,
 • Institut Universitaire de Technologie de Grenoble,
 • Instituto Italiano di Cultura di Praga,
 • INSA de Rennes,
 • Universita degli Studi di Firenze,
 • Uniwersytet Jagiellonski Krakow,
 • Universidade do Minho, BabeliUM - Language Centre,
 • Oulu University of Applied Sciences, School of Engineering.
 • Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0411 Inovace didakt. metod vzdělávání v jazycích a soft skills (2009-2012)
 • Projekt OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0012 OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví (realizace kurzů soft-skills a akademické angličtiny, 2012-2014)