English

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Kód12480
ZkratkaEKR
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541148631
Fax+420 541148632
E-mail2480@fce.vutbr.cz; ekr@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/EKR
Zaměstnanciseznam

 • ekonomika a řízení výstavby u dodavatelských stavebních firem
 • ekonomika a řízení výstavby ve veřejné správě

 • Garant oboru Management stavebnictví.
 • Zajištění prezenční i kombinované formy studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví.

 • Znalecká a expertní činnost v oblasti posuzování cen a nákladů na stavební díla.
 • Odhady cen nemovitostí.
 • Studie proveditelnosti investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru.
 • Analýza nákladů a užitků investičních projektů (CBA).
 • Rozpočtování staveb.
 • Kalkulace cen stavebních prací.
 • Modelování finančních zdrojů pro investiční projekty.
 • Analýza finančního zdraví podniku.
 • Daňové a účetní poradenství.
 • Vyhodnocování výběrových řízení.
 • Stanovení nákladů životního cyklu stavebního díla.
 • Management lidských zdrojů.