English

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Kód12470
ZkratkaAIU
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147251
Fax+420 549248079
E-mail2470@fce.vutbr.cz; aiu@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/aiu/
Zaměstnanciseznam

 • Informační modely staveb (BIM)
 • Modelování přestupu tepla a vlhkosti ve stavebních objektech
 • Modely v požární bezpečnosti staveb (evakuace, šíření požáru)
 • Vizualizace stavebních objektů
 • Nelineární dynamické systémy a umělá inteligence
 • Metody matematické a počítačové optimalizace

 • Informatika v bakalářských studijních programech
 • Informační modely budov (BIM)
 • Operační výzkum, informační systémy v doktorském studiu
 • CAD systémy v bakalářském i magisterském studijním programu
 • Projektový management
 • Smart Cities

 • Spolupráce se soukromým sektorem zejména v oblastech požární bezpečnosti, modelování pohybu osob a informačních modelů staveb.
 • Spolupráce na vývoji informačního systému fakulty, prostřednictvím kterého se realizuje většina pedagogické i administrativní agendy spojené se studiem.
 • Provoz 5 počítačových učeben o celkovém počtu 76 pracovišť.
 • Celoživotní vzdělávání, realizované především prostřednictvím Univerzity třetího věku.