English

Ústav technických zařízení budov

Kód12450
ZkratkaTZB
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95, budova E1, 5. N.P.
Telefon+420 541147921
Fax+420 541147922
E-mail2450@fce.vutbr.cz; tzb@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttps://www.tzb.fce.vutbr.cz/
Zaměstnanciseznam

 • Technika prostředí budov
 • Technická zařízení budov
 • Energetika budov
 • Aplikovaná fyzika
 • Tepelná technika TZB
 • Modelování a simulace energetického chování budov a regionů
 • Modelování a simulace technických zařízení budov
 • Energetika inteligentních budov a územních celků
 • Energetický management a analýza provozu technických systémů budov
 • Chytrá města, chytré regiony a informační modelování systémů TZB v budovách a regionech
 • Energeticky aktivní budovy
 • Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

 • Zdravotní technika
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Elektroinstalace
 • Vybrané statě z techniky prostředí
 • Chlazení
 • Počítačové modelování a aplikace TZB
 • Mikroklima budov
 • Experimentální metody
 • Technologická vybavení budov
 • Zdroje a přeměna energie
 • Rozvody topných plynů
 • Aplikovaná fyzika
 • Měření a regulace
 • Energetický audit
 • Provoz a údržba soustav TZB
 • Protipožární a zabezpečovací zařízení budov
 • Teorie TZB
 • Obnovitelné a alternativní zdroje energie
 • Energetická náročnost budov

 • Výzkumný projekt TAČR - Centrum kompetence TE02000077: Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj (2014-2019)
 • Kurzy průběžného vzdělávání energetických specialistů MPO ČR (pověření MPO na 2014-2016)
 • Laboratoř - vytápění, zdravotní technika, vzduchotechnika, měření a regulace (FRVŠ 0040/2001)
 • Vzdělávací kurzy a školení
 • Odborné a znalecké posudky
 • Konzultace a poradenství
 • Program PANEL a Zelená úsporám
 • Energetické audity, posudky a certifikace budov a regionů
 • Měření vybraných veličin přístrojovým vybavením ústavu
 • 5.RP EU - INTERACT - EVK4-2001-20005 (2001-2004)
 • Výzkumný záměr MSM 261100006 (1999-2003)
 • Regenerace panelových budov
 • Projekt č. 3010703 for Slovakia and the Czech Republic: “Energy Auditing of Buildings – Updating of Methodologies and Tools” - The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and ENSI AS Norway
 • Projekt FRVŠ 3070/2006/A/a - Rozvoj laboratoře interního mikroklimatu budov (2006)
 • IEA ECBCS Annex 50 - Prefabrikace systémů pro nízkoenergetickou renovaci obytných budov - Národní program výzkumu MPO (2A-1TP1/119), mezinárodní výzkum (2007-2010)
 • IEA ECBCS Annex 56 COST-EFFECTIVE ENERGY & CO2 EMISSIONS OPTIMIZATION IN BUILDING RENOVATION - mezinárodní výzkum (2010-2015)
 • IEA ECBCS Annex 58 - RELIABLE BUILDING ENERGY PERFORMANCE CHARACTERISATION BASED ON FULL SCALE DYNAMIC MEASUREMENT - mezinárodní výzkum (2011-2014)