English

Ústav pozemních komunikací

Kód12390
ZkratkaPKO
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147341
Fax+420 541213081
E-mail2390@fce.vutbr.cz; pko@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/PKO
Zaměstnanciseznam

 • ověřování a posuzování projektových standardů pozemních komunikací
 • teorie dopravního proudu a kapacitních výpočtů
 • ověřování vhodnosti materiálů pro údržbu pozemních komunikací
 • technologie údržby a oprav vozovek
 • zásady pro územní plánování
 • organizace a řízení dopravy
 • dopravní průzkumy a modely (IAD, MHD)
 • životní prostředí
 • bezpečnost silniční dopravy
 • posuzování vozovek
 • návrh údržby a oprav vozovek
 • vývoj nových krytů pro konstrukční vrstvy vozovek

 • dopravní inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocení dat, kapacitní výpočty
 • návrh trasy, detailní projektování silničních konstrukcí, aplikace silničních norem
 • zemní konstrukce a zemní práce
 • materiály a technologie pro stavbu silnic
 • návrh a výpočetní posouzení vrstev vozovky
 • městské komunikace
 • křižovatky
 • dopravní zklidňování
 • mechanizace a provádění silničních staveb
 • software pro projektování silnic

 • Hospodářská činnost je zaměřena na tvorbu technických norem, do oblasti studií a projektování PK včetně měření a počítačového zpracování, na dopravní řešení PK, na organizaci a řízení dopravy, na sčítání dopravy a jejich vyhodnocování, na posuzování vozovek a návrhy opatření na údržbu a opravu, na návrh směsí do konstrukčních vrstev, posouzení kameniv, asfaltových pojiv a asfaltových zálivek.
 • Kooperace a spolupráce se zahraničními partnery: CONSULTEST, Švýcarsko, konzultační činnost a laboratorní zkoušky, Bundesforschungs- und prüfzentrum ARSENAL WIEN, Rakousko, konzultační činnost a laboratorní zkoušky, Technische universitaet WIEN, Rakousko, výuka PHONIX PAVEMENT CONSULTANTS VEJEN, Dánsko, konzultační činnost a laboratorní zkoušky
 • poradenská a konzultační činnost: studie, projektování, dopravní průzkumy - IAD, MHD, dopravní modely (IAD, MHD), soudně znalecké posudky, odborné expertizy