English

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Kód12350
ZkratkaTHD
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147501
Fax
E-mail2350@fce.vutbr.cz; thd@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/thd
Zaměstnanciseznam

 • technologie maltovin
 • technologie a využití stavebních hmot
 • technologie betonu a dílců
 • technologie sanace betonů
 • recyklace a využití odpadních látek ve stavebnictví
 • ekonomika stavebních hmot

 • Maltoviny
 • Technologie betonu
 • Technologie stavebních dílců
 • Keramika
 • Izolační materiály
 • Teoretické základy struktury stavebních látek
 • Fyzika stavebních látek
 • Teoretické základy technologie
 • Organizace a řízení závodu
 • Kovové a dřevěné materiály
 • Těžba a úpravnictví surovin
 • Technická termodynamika
 • Optimalizace užití stavebních látek
 • Technologie montovaných staveb
 • Žárovzdorná a speciální keramika
 • Izolační látky
 • Lehké stavební látky
 • Cihlářství
 • Plastické látky ve stavebnictví
 • Ekologie ve stavebnictví
 • Technologie sanace
 • Trvanlivost stavebních materiálů

 • zkoušení stavebních materiálů
 • návrhy receptur betonových směsí, malt, sanačních materiálů, stříkaných betonů atd.
 • stavebně-technické průzkumy a diagnostika hlavně zděných a železobetonových konstrukcí
 • ústav disponuje akreditovanou zkušebnou pro zkoušení betonu a betonových výrobků
 • ověřování nátěrových hmot, sanačních materiálů a výrobků pro výrobce i odběratele
 • řešení otázek souvisejících s problematikou trvanlivosti stavebních materiálů
 • zjišťování koroze výztužné oceli v železobetonových konstrukcích
 • výkon technického dozoru a staveništní kontroly v rámci prováděných sanačních prací a posuzování kvality zabudovaných materiálů
 • vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání akreditované ČKAIT s názvy:
 • Trvanlivost a sanace železobetonových konstrukcí
 • Základy sanace betonových konstrukcí
 • Technologie betonu
 • Zabezpečování jakosti stavebních materiálů
 • Praktické užití keramnických obkladových prvků