English

Ústav pozemního stavitelství

Kód12330
ZkratkaPST
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147401
Fax+420 541240996
E-mail2330@fce.vutbr.cz; pst@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://pst.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

 • Navrhování pozemních staveb
 • Konstrukční řešení obalových a vnitřních částí staveb v detailech
 • Diagnostika staveb
 • Rekonstrukce, modernizace, sanace staveb a obnova památek
 • Stavební fyzika a prostředí v budovách
 • Požární bezpečnost staveb
 • Interiéry a design
 • Softwarové aplikace pro navrhování staveb

 • Obytné a občanské stavby
 • Městské veřejné stavby
 • Trvale udržitelná výstavba
 • Stavby s nízkou energetickou náročností
 • Rekonstrukce a modernizace staveb
 • Obnova památek
 • Obvodové pláště budov
 • Zastřešení budov
 • Povrchové úpravy a kompletační konstrukce
 • Konstrukční detail
 • Tepelná ochrana budov
 • Stavební akustika a denní osvětlení budov
 • Požární bezpečnost staveb
 • Modelování, grafika a vizualizace
 • Design stavebních konstrukcí a tvorba interiéru
 • atd. (Garance 179 předmětů ve studijním programu bakalářském, magisterském, doktorském také v angličtině a v programu celoživotního vzdělávání v češtině.)

 • Konzultační a poradenská činnost dle odborného zaměření:
 • energetická náročnost budov;
 • tepelně technické vlastnosti konstrukcí;
 • stavební vzduchová a kročejová neprůzvučnost;
 • tepelné a akustické izolace;
 • hydroizolace a izolace proti radonu;
 • požární bezpečnost staveb;
 • tvorba interiéru obytných a občanských staveb.
 • Projektování rekonstrukcí a sanací staveb:
 • diagnostika termovizním snímkováním;
 • vlhkostní poměry zdiva, určení salinity zdiva;
 • vysoušení zdiva a sterilizace napadených dřevěných konstrukcí.
 • Expertní a znalecká činnost v oboru pozemní stavby:
 • obor pozemní stavby (HSV, PSV);
 • oceňování staveb.
 • Pořádání konferencí a seminářů nejen pro odbornou veřejnost:
 • konference Zastřešení: duben liché ročníky;
 • konference Podlahy, stropy a podhledy: duben sudé ročníky;
 • semináře Moderní způsoby sanace: březen;
 • spoluorganizace konference studentů doktorského studia Juniorstav.