English

Ústav geotechniky

Kód12320
ZkratkaGTN
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147231
Fax
E-mail2320@fce.vutbr.cz; gtn@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://geotech.fce.vutbr.cz
Zaměstnanciseznam

 • Geologie, inženýrská geologie
 • Mechanika zemin
 • Mechanika skalních hornin
 • Zakládání staveb
 • Podzemní stavby
 • Zemní konstrukce
 • Speciální metody zakládání staveb
 • Zakládání při rekonstrukcích
 • Automatizace geotechnických úloh

 • výuka povinných předmětů magisterského studia s prezenční formou výuky v 1. a 2. ročníku všeobecném a na oborech K, S, V
 • výuka povinně volitelných a volitelných předmětů magisterského studia s prezenční formou výuky na oborech K, S, E
 • výuka v rámci magisterského studia s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce
 • výuka v rámci magisterského studia s kombinovanou formou výuky
 • výuka v doktorském studiu na oboru teorie konstrukcí
 • vedení studentských, diplomových a doktorských prací

 • vědecko-výzkumná činnost
 • hospodářská činnost
 • konzultační a poradenská činnost