English

Ústav geodézie

Kód12310
ZkratkaGED
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541147201
Fax+420 541147218
E-mail2310@fce.vutbr.cz; ged@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://geodesy.fce.vutbr.cz/
Zaměstnanciseznam

 • Geodézie
 • Mapování
 • Katastr nemovitostí
 • Inženýrská geodézie
 • Fotogrammetrie
 • Kartografie
 • Aplikace GPS
 • Informační systémy

 • Zajištění výuky studia oboru Geodézie a kartografie
 • Geodézie pro stavební obory (K,E,S,V,M)
 • Geodézie pro stavební obory v angličtině
 • Výuka geodézie v kombinované formě studia

 • konzultační a školící činnost v oblasti geodézie a kartografie
 • měření posunů a deformací staveb
 • měření speciálních a atypických konstrukcí
 • budování geodetických sítí družicovou technologií GPS
 • aplikovaná fotogrammetrie
 • soudní znalectví v oblasti geodézie (Katastr nemovitostí, Inženýrská geodézie, Fotogrammetrie)
 • Integrace orientačních systémů a kamer ve fotogrammetrii - závěrečná zpráva GAČR 103/03/0102 (PDF 600KB)