Konstrukce a dopravní stavby (Bc. SP, NMgr. SP)

 1. doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - vedoucí oboru - vedoucí oboru Konstrukce a dopravní stavby
 2. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
 3. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
 4. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.
 5. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 6. Ing. Josef Panáček
 7. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
 8. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 9. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
 10. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 11. Bc. Jiří Sachr - zástupce Studentské komory Akademického senátu