English

Poradní sbory děkana pro funkční období

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022


DĚKAN

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 • e-mail: dekan (z) fce (t) vutbr (t) cz
 • tel: +420 541147102

PRODĚKANI

doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
 • proděkan pro studium; statutární zástupce děkana
 • tel.: +420 541147759
 • e-mail: jandora (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
 • proděkan pro tvůrčí činnost
 • tel.: +420 541147360
 • e-mail: novak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D.
 • proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
 • tel.: +420 +420 7433
 • e-mail: pencik (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ladislav KLUSÁČEK, CSc.
 • proděkan pro rozvoj fakulty a marketing
 • tel.: +420 +42057854
 • e-mail: klusacek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

TAJEMNÍK

Ing. Oldřich ŠAŠINKA, MBA
 • tajemník fakulty
 • tel.: +420 541147103
 • e-mail: sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

PŘEDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty stavební

Ing. Petr BENEŠ, CSc.

PŘEDSEDA VÝBORU FAKULTNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE

Ing. Alena Berková

Vedoucí centra informačních technologií

Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.

Předseda studentské komory Akademického senátu Fakulty stavební

Ing. Jindřich WOYTELA
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. David Duchan, Ph.D.
 3. Ing. Aleš Dvořák
 4. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
 5. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 6. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
 7. Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
 8. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 9. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
 10. Ing. Světlana Popelová
 11. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 12. Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.
 13. Ing. Zbyněk Auer – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 14. Jakub Gulec – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda
 2. Ing. Boris Biely
 3. Oldřich Hlaváček
 4. Bc. Zdeňka Jandová
 5. Luboš Pařílek
 6. Ing. arch. Jiří Skála, Ph.D.
 7. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 8. Bc. Žaneta Hrochová – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 4. Ing. Zbyněk Auer – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 5. Eliška Jarmerová – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 6. Bc. Jiří Sachr – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Alena Berková
 3. PhDr. Marie Davidová
 4. Ing. arch. Ladislava Foretníková
 5. doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.
 6. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 7. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 8. doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.
 9. Ing. Josef Panáček
 10. Ing. Světlana Popelová
 11. prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. – ediční referent
 12. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 13. Bc. Tereza Rochlová – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - předseda
 2. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 3. Ing. Petr Beneš, CSc.
 4. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 5. Ing. David Floryán
 6. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
 7. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 8. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 9. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 10. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 11. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
 12. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 13. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 14. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 15. doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
 16. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 17. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 18. Bc. Daniel Skřek – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. Ing. František Soukup - předseda
 2. Blanka Bártová
 3. Darja Caletková
 4. Bc. Zdeňka Jandová
 5. Irena Paulíková
 6. Daniel Různar – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda
 2. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 3. prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 5. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 6. Mgr. Alice Šindelářová
 7. Ing. Miloslav Zimmermann
 8. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 9. Bc. Daniel Skřek – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. – vedoucí oboru Konstrukce a dopravní stavby
 3. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
 4. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
 5. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 6. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 7. doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – vedoucí oboru Geodézie a kartografie
 8. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. – vedoucí oboru Realizace staveb
 9. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – vedoucí oboru Architektura
 10. Ing. Josef Panáček
 11. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 12. Ing. Světlana Popelová
 13. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. – vedoucí Všeobecného teoreticko-technického oboru
 14. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. – vedoucí oboru Pozemní stavby
 15. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 16. doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. – vedoucí oboru Management stavebnictví
 17. doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. – vedoucí oboru Městské inženýrství
 18. doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. – vedoucí oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
 19. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. – vedoucí oboru Stavebně materiálové inženýrství
 20. Eliška Jarmerová – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. Ing. Boris Biely
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 5. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 6. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 7. Ing. Zbyněk Auer – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 8. Bc. Tereza Rochlová – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda
 2. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 3. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 4. Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
 5. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 6. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 7. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 8. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 9. Jakub Gulec – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. Ing. Petr Beneš, CSc.
 2. Ing. Eva Hyánková, Ph.D. – Zástupce budovy Z
 3. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. – Zástupce budovy C
 4. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. – Zástupce budovy R
 5. Ing. Michal Matysík, Ph.D.
 6. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. – Zástupce budovy B
 7. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. – Zástupce budovy E1
 8. doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. – Zástupce budovy E2
 9. Ing. Ivo Rohrbacher
 10. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 11. doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. – Zástupce budovy D
 12. Patrik Matušina – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Věra Glisníková, CSc.
 3. Ing. Vlasta Juránková, CSc.
 4. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 5. Ing. Tomáš Kozel, Ph.D.
 6. doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
 7. Ing. Eva Vítková, Ph.D.
 8. Ing. Zbyněk Auer – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - předseda
 2. doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 3. doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
 4. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
 5. doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
 6. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
 7. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
 9. prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
 10. prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
 11. prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.
 12. Daniel Praus – zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda
 2. Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 3. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 4. prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
 5. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 6. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 7. Mgr. Veronika Rodriguezová
 8. Ing. Jakub Sobek, Ph.D.
 9. Ing. Karel Struhala
 10. Bc. Ludmila Zelinková
 11. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 12. Jakub Gulec – zástupce Studentské komory Akademického senátu