English

Zdeněk Urbánek – seznam publikací

2017

 1. URBÁNEK, Z., Metodický postup při znaleckém zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2017

2016

 1. URBÁNEK, Z., Historie technické normalizace po roce 1949, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2016

2015

 1. URBÁNEK, Z., Historie technické normalizace, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. URBÁNEK, Z., ODHAD NEMOVITOSTI V SOULADU S PŘEDPISY DO ROKU 1939, příspěvek na konferenci Junior Forensic Science Brno 2014 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4935-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2014
 2. URBÁNEK, Z., OCENĚNÍ BYTU POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PO 1. LEDNU 2014 - PŘÍPADOVÁ STUDIE, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T., Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459), , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2013
 2. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M., Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452), , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2013
 3. URBÁNEK, Z., ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV A NUTNOST PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013, ISBN 978-80-214-4704-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412), , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. URBÁNEK, Z., HISTORIE A VÝVOJ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ PRÁVNÍCH A STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED ROKEM 1945, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012

2011

 1. URBÁNEK, Z., OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTI TYPU BYT VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2011, ISBN 978-80-214-4276-4, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný