English

Mgr. Jana Knapová – seznam publikací

2018

  1. STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J., Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem, příspěvek na konferenci Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference, ISBN 978-80-214-5602-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2018
  2. KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M., Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018. Sborník příspěvků., ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný