English

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – seznam publikací

2017

  1. RUDA, A., KOLEJKA, J., The choice of an area zonation methodod based on the territorial share of industrial society heritage. The postindustrial cultural landscape Kamenicko as a case study., článek v GEOGRAFIE-PRAGUE, ISSN 1212-0014, Česká geografická společnost, Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný