English

Martin Herka – seznam publikací

2015

  1. DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-65-7, Sekurkon, Brno, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný