English

Ing. Michaela Hoduláková – seznam publikací

2018

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K., Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2018
 2. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Influence of the Maximum Aggregate Grain Size on the Modulus of Elasticity and on the Parameters of the Acoustic Emission of concrete Exposed to High Temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1012-0394, ISBN 978-80-214-5446-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L., The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement, , ISBN 978-83-60261-61-3, Gdaňsk University of Technology, Gdaňsk, 2018
 4. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 6. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 3. HALAMOVÁ, R.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M., Vliv velikosti maximálního zrna kameniva na modul pružnosti a parametry akustické emise teplotně namáhaných betonů, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 4. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 5. HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K., Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Chomutov, 2017
 6. TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; HODULÁKOVÁ, M., The Assessment of Cement Mortars after Thermal Degradation by Acoustic Non-destructive Methods, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 7. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů, příspěvek na konferenci 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-73-2, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2017
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 9. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K., ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 10. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D., Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Rosice, 2017
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 12. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 13. DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo, příspěvek na konferenci Experimental stress analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Kosice, Košice, 2017
 14. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P., The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 15. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 16. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný