English

Ing. arch. Tatiana Rebrova – seznam publikací

2017

  1. REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P., Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic, článek v IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1315, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný