English

Ing. Igor Mikolášek – seznam publikací

2018

  1. MIKOLÁŠEK, I., Problematika definice a měření kapacity pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

  1. HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I., Zlepšení kapacity zipovacího úseku, příspěvek na konferenci Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 978-80-554-1370-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2017
  2. KAPLAN, S., MIKOLASEK, I., BRUHOVA, H., JANSTRUP, K. H., PRATO, C. G., Attitudes, Norms, and Difficulties Underlying Road Sharing Intentions as Drivers and Cyclists: Evidence from the Czech Republic, příspěvek na konferenci TRB 96th Annual Meeting Compendium of Papers, TRB, Washington DC, United States, 2017

2016

  1. MIKOLÁŠEK, I., KAPLAN, S., JANSTRUP, K., H., PRATO, C. G., BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H., Faktory ovlivňující ochotu jezdit na kole nebo autem ve smíšeném dopravním proudu, příspěvek na konferenci VII. česko-slovenská konference "Doprava, zdraví a životní prostředí", ISBN 978-80-88074-42-7, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný