English

Ing. Lukáš Novák – seznam publikací

2017

  1. NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Prestressed concrete girders shear strength: Probabilistic simulation and design, příspěvek na konferenci Proceedings of the 15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probablistik Workshop, ISBN 978-395-908113-9, 2017
  2. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D., Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017

2016

  1. SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L., Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design, příspěvek na konferenci 14th International Probabilistic Workshop, ISBN 978-3-319-47885-2, Springer, Ghent, Belgium, 2016

2015

  1. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2015
  2. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný